Scroll To Top

נחל בטון 1999-2002 -שר התרבות המדע והספורט

רב שיח - אמן, מדען, אזרח, ממסד
מתן וילנאי, שר המדע התרבות והספורט 


היחסים של האמן עם העולם, עם המציאות והסביבה הם תמיד יחסים של דחייה ומשיכה. האמן מסרב לקבל את העולם כמו שהוא. יצירתו איננה אלא ניסיון לברוא עולם אלטרנטיבי – אל מול המציאות הקיימת. "אין לשפוט את אלוהים לפי איך שנראה כדור הארץ" - אמר פעם ואן גוך - "העולם הזה הוא עבודה ניסיונית שלא עלתה יפה". האמן מנסה להביא תיקון לעבודה הזאת, שלא עלתה יפה – אך כמעט תמיד הדבר נעשה בתוך חדר העבודה.
בעמק האלה, במקום שבו דוד הלך לקרב, שנראה אבוד מראש, מול גוליית – וניצח אותו בכוח האמונה –יצאה שי זכאי להתמודדות, שנראתה אף היא חסרת סיכוי, מול ההרגל, האטימות וחוסר האכפתיות – והביאה ישועה לנחל עציונה. לא הייתה זו רק פעולת טיהור של נחל – אלא מעשה יצירתי מורכב, תהליך חברתי ולא רק אקולוגי, של העלאת המודעות הסביבתית של מי שזיהמו בעבר את הנחל – ונטלו חלק פעיל בשיקומו. שי מילאה כאן את תפקיד האמן, אשר על פי אמונתה הוא "פועל חברתי", זרז של מודעות ומעורבות – ומרפא חברתי של חברה המזהמת את עולמה.
פרוייקט נחל בטון מוכיח את יכולתה של האמנות האקולוגית לשנות דברים בחברה הישראלית. אני קורא מכאן לידידיי, אמני ישראל, ללכת בעקבות שי ולהקדיש מזמנם לנושאים הסביבתיים, ולהשפיע בדרכם הייחודית על מודעותה של החברה בישראל לבעיות האקולוגיות. אבל כדי שקריאה זו תהיה יעילה, צריכה להיות גם פתיחות מצד גורמי התכנון לשתף אמנים בצוותי התכנון, השימור והשיקום – ונכונות להיעזר ביצירתיות שלהם ובראייתם החברתית הרחבה, בתוכניות שיש להן השפעה על החברה כולה.
מבחינתי, הדבר המבטיח ביותר שקרה בנחל בטון הוא פתיחתו של רב שיח - אמן - מדען - אזרח ממסד לשם פעולה משותפת למען הסביבה. שיתוף פעולה בין אמנים למדענים - שתי אוכלוסיות איכותיות שזכיתי להכירן מקרוב מאז שאני מכהן כשר המדע והתרבות – פשוט מתבקש. מדובר בשני ציבורים החדורים שניהם תחושת אחריות חברתית - והעוסקים שניהם בשינוי העולם והחברה. ביחד, השינוי שיחוללו יהיה משמעותי הרבה יותר.
פרוייקט נחל בטון אסור שיישאר יחיד מסוגו. יש למצוא את המשאבים הדרושים לפרויקטים אמנותיים נוספים למען הסביבה, תוך ניצול הניסיון שצבר הפורום הישראלי לאמנות אקולוגית, בראשותה של שי.
תודה לשי ולכל שותפיה הרבים למעשה היצירה הנפלא הזה - ולהתראות בפרוייקט הבא.

מתן.