Scroll To Top

נחל בטון 1999-2002 -דברי השר לאיכות הסביבה

 

 פרוייקט "נחל בטון" כמודל

צחי הנגבי, השר לאיכות הסביבה

 

 שיקום הנחלים בישראל והפיכתם לאתרים מרכזיים לבילוי ולניצול שעות הפנאי מהווה תרומה חשובה לשיפור איכות הסביבה בישראל.

פרוייקט "נחל בטון" הוא מודל ראשוני, ניסיוני וייחודי לתכנון, שיקום ושימור של סביבה פגועה בשיתוף פעולה בין מי שגרמו לזיהומה ובין מי שאמונים על שיקומה.

כמודל לשיתוף פעולה בין תעשייה לאמנות ובין אמנים ומדענים למען איכות הסביבה הוא פרויקט חשוב ומבורך. נחל משוקם הוא נחל אשר גם סביבתו שמורה ומטופחת. אני מקווה שפרויקט זה יהווה מודל ראוי ואפשרי לשיקומם של נחלים רבים נוספים בישראל, אשר חלק הארי שלהם פגועים ומזוהמים ומחייבים שיקום. בשיקומם תהיה לא רק תרומה אקולוגית חשובה ביותר אלא גם הרחבתם, העשרתם וגיוונם של מקומות הבילוי הפוטנציאליים עבור המוני בית ישראל.

מייסדת עמותת הפורום הישראלי לאמנות אקולוגית, האמנית שי זכאי, השוקדת על פרוייקט "נחל בטון" מזה שנתיים וחצי, ראויה לכל הוקרה ושבח על היוזמה והמרץ הבלתי נדלים שלה בגיוס גופים שונים וברתימתם לפרויקט. אני מקווה שבקרוב יאושר שינוי שמו של נחל עצמונה המשוקם ל"נחל בטון" – כראוי למהותו וכהוקרה ליוזמת הפרויקט ולרוח החיה בו.

בפרויקט זה חברו בעלי מקצועות שונים, אשר סביר להניח שלעולם לא היו נפגשים אלמלא חבירתם ב"נחל בטון": נהגיהם של מערבלי בטון עם אוצרי מוזיאונים; רתכים עם נגנים; עובדי מחצבה עם בעלי גלריות – וכל אלה עם נציגיהם הבכירים ביותר של המשרד לאיכות הסביבה והמשרד לתרבות, מדע וספורט.

פרויקט זה הוא מבחן ראשוני אמיתי ליכולתם של אמנים ליזום ולהוביל תהליכים אקולוגיים חשובים. המשרד לאיכות הסביבה ברשותי יהיה שותף מרכזי - הן ביוזמה, הן בעידוד והן בתקצוב פרויקטים נוספים שיתרמו לשיפור חזות הנוף ובכך גם ישביחו את איכות הסביבה.

אני מקווה ומאחל לכולנו, ששיתוף פעולה הדוק ופורה בין ממלאי תפקידים מתחומים שונים, יהווה מודל לעשייה מבורכת נוספת בנושאים נוספים של איכות הסביבה.