Scroll To Top

נחל בטון 1999-2002 -2001 האם ניקית נחל היום? שי זכאי (C)

שלושה ימי צילום, בחלל המיצב שהקימה שי זכאי בתערוכה הבינלאומית הראשונה לאיכות סביבה בישראל, 24 שעות שנערכו ל- 13 דקות, שאלה אחת ואינספור תשובות המוציאות מיידית את פצעי החברה הישראלית בכל הקשור לנחלים בישראל. סרט מצחיק מאוד ועצוב גם יחד. לא לפספס. צפו ושלחו תגובותיכם!

 

Concrete Creek Detail