Scroll To Top

רוח המקום, הביאנאלה בקוריאה -,תחקיר על היערות בקונג-ג'ו

תצלום סטילס מתוך הוידיאו ארט - "רוח המקום"
 
עבודה מוזמנת לביאנלה לאמנות בטבע בגונג ז'ו, קוריאה: 

שי זכאי הוזמנה ליצור בביאנלה לאמנות בטבע בקוריאה עבודה קבועה למקום. הדרישה היתה שתעמוד בטייפונים. 

"רוח המקום" : 7 'יחידות נוף' ממתכת, יצרו מסלול הליכה עם עצירות מכוונות להתבוננות מעמיקה יותר בפרטים מתוך הנוף המקומי. האמנית הציבה את מיקום היצירות ע"פ מחקר מצולם, ומחקר שטח עם אקולוג קוריאני, כגון מיפוי צמחים נדירים לשימור, ואפיון נזקים סביבתיים, עכשוויים והיסטוריים של המקום. עיצוב היחידות - ערן שפיצר, מעצב תעשייתי. 

במקביל הציגה האמנית דיאלוג בין חוץ לפנים, בין טבע-לטבע מתורבת באמצעות תצלומי מקרו של פרטי הנוף שצולם, אשר נראה מתוך 7 'יחידות נוף', ומשחזרות את ריתמוס הצפייה ביער, גם בתוך הגלריה, ויוצרות חוויה אינטימית של הצופה עם "רוח המקום", תוך היכרות עם סוגיות סביבתיות נותהליכים סמויים המתרחשים בטבע, והם לרוב בלתי נראים. דרכי ההתבוננות ביער ובגלריה מאזכרים באותה דרכי התבוננות ביהלומים רבי ערך. 

"רוח המקום" של שי זכאי היא גם מחווה ליצירתו של רוברט סמיתסון –"Site/Non-site , רק שביצירתה כבר נעלמת ההיקסמות שלו, מהבאת חומרים מנופי שוליים אל תוך המוזיאון ומופיעה במקומה, קריאת אזהרה לחזור ולשים לב לפרטים הקטנים, לפני שיכחדו ו"הבאת" החומרים מן החוץ להתבוננות - באמצעות אמנות הצילום - כסוג של מתווך, מושג שסמיתסון כתב בחזונו, כבר בשנות השישים.
 

*לפרטים נוספים