Scroll To Top

שי זכאי פירסמה שמונה ספרים וקטלוגים בעברית ואנגלית וכן צילמה לספרים של אחרים במשך למעלה מעשרים שנים המדור ספרים מראה מבחר מספריה שגם מוצעים למכירה.

נוכנות

   

אודות הפרויקט

תצלומי עבודות

תווי יער - הספרייה

אודות הספר

עמודים לדוגמא מהספר

תגובות מהעיתונות ומקוראים

תווי יער - הספרייה - English Edition

אודות הספר

עמודים לדוגמא מהספר

תמונה אשה

עמודים לדוגמא, בספר

טאוטולוגיה

   
   

נחל בטון