Scroll To Top

אמנות במרחב הציבורי


תווי יער- הספרייה 1995-2012

תווי יער- הספרייה 1995-2012


תווי יער הספריה- 1995-2011; תערוכה וספר. הפרויקט החל ב-1995, עוסק ב'הוצאה לאור' של תהליכים הנגרמים ע"י האדם, מדי יום, אך לרוב לא נמצאים במודעות היום יומית שלנו. התערוכה והספר עוסקים בסוגיות הבוערות באקולוגיה העולמית כגון - אבדן מגוון מינים, הכחדות יערות, התחממות כדור הארץ ומחזור, ובמתן 'פנים' לישויות טבע הנקראות 'רוח המקום'. ראי מאמר פתיחה באנגלית לספר המסכם את הפרויקט
נחל בטון 1999-2002

נחל בטון 1999-2002


פרוייקט שיקום נחל כיצירת אמנות: - בחיפושי אחר ביטויים מהשפה הויזואלית אשר יקרבו מחדש בין אדם וסביבה, יצרתי תכנית שיקום, העובדת בו זמנית במישור הפיסי - ניקוי הנחל, ובמישור החברתי והרוחני - ריפוי האדם מאדישותו הסביבתית. הפרויקט בוצע תודות לנדיבותם של קרן ברכה, המשרד להגנת הסביבה, מרכז השל, מועצה אזורית יואב, הפורום לאמנות אקלוגית

רוח המקום, הביאנאלה בקוריאה

רוח המקום, הביאנאלה בקוריאה


עבודה מוזמנת כמיצב קבע לביאנאלה בגונג גו, קוריאה הדרומית. שבע יחידות נוף, שבעה מתקני הצצה, להבנה של רוח המקום, ביערות קוריאה. יצירת מסלול הליכה לאורך שביל היער, המקשר בין 7 אלמנטים, בעלי קשר עין ביניהם, המשלבים משחק הצצה, התבוננות על שבע סוגיות בנוף המקומי, ומסלול הליכה חדש.

מיצב טבע, משכן האמנויות תא

מיצב טבע, משכן האמנויות תא


גיצים- מחשבות על סביבה כואבת

גיצים- מחשבות על סביבה כואבת


דוח ויזואלי לפסגת כדור הארץ, יוהנסבורג 2002

דוח ויזואלי לפסגת כדור הארץ, יוהנסבורג 2002


כל הזכויות ליצירות, צילומים וטקסטים, שייכים לשי זכאי (C)
אין להעתיק/להשתמש בכל צורה שהיא, ללא אישור בכתב מהאמנית.