Scroll To Top

מלגות פרסים מענקים :

1985- פרס ע"ש הצלמת גייל רובין, מכללת הדסה

1986- פרס הביאנאלה השנייה לצילום, מוזיאון עין חרוד

2002 - פרס/מלגת אמן -מורה, משרד התרבות, המדע והספורט

2006- פרס צילום גלריית לקומבה, ונציה, איטליה.

2011- מענק מרכז הספר והספריות, ומשררד התרבות להדפסת ספר אמן - 'תווי יער- הספרייה'.

2013-14- מענק להדפסת תערוכה וספר אמן, נוכנות- presencehood, סדנת הדפס אמנותי ירושלים.