Scroll To Top

שי זכאי פירסמה שמונה ספרים וקטלוגים בעברית ואנגלית וכן צילמה לספרים של אחרים במשך למעלה מעשרים שנים המדור ספרים מראה מבחר מספריה שגם מוצעים למכירה.

נוכנות

   

אודות הפרויקט

תצלומי עבודות

תמונה אשה

עמודים לדוגמא, בספר

טאוטולוגיה

   
   

נחל בטון