Scroll To Top

 

מתך הסדרה "סלע אם"

לאט לאט, צעד צעד, מ- 1984 ועד בכלל.

 • לחבר מחדש בין מדע לבין תרבות אמנות ורוח
 • לצמצם את הפער ההולך וגדל בין האדם והטבע
 • לרפא קהילה/מקבלי החלטות מאדישות סביבתית
 • לסייע בהטמעת ערכים לשימור סביבות פגועות בתהליכי שיקום
 • להשפיע בתהליכי קביעת מדיניות סביבתית
 • לאתגר אמנים לחקור ולהגיב לסוגיות סביבתיות באמצעות אמנותם
 • לגרום להבנה מעמיקה יותר של הערכים הפנימיים של הטבע
 • לשקם ולשמר סביבות פגועות ונחלים בפרט, כחלק מעבודת צוות רב תחומי
 • להראות, לסמן, לציין, להוציא לאור מראות, מבטים ותהליכים סמויים במערכת הטבעית,המתרחשים מתחת לאפנו ואין אנו נותנים את הדעת עליהם
 • לתווך בין אקולוגים לתעשיינים, בין סביבה לקהילה, בין אנשי ממסד ותושבים
 • באמצעות העשייה האמנותית - להפתיע, לעורר פליאה, לייצר מסתורין, להעניק חוויה, לאפשר ללכת לאיבוד, לרומם -בכלים - צילום, מיצב, וידיאו-ארט, הליכות ביער ובנחל, הרצאות, פירסום מחקרים, כתיבה.

שי זכאי 1994 ©