Scroll To Top

שי זכאי מייעצת ותומכת בקמפיינים סביבתיים, כולל מיתוג ירוק

מיתוגים אחרונים מבית היוצר של שי זכאי:

 

הלב הירוק - שי זכאי, הגתה את המיתוג הנוכחי לתכנית האב לתיירות במועצה האזורית מטה יהודה. היא הציעה לעורכי התכנית למתג את המועצה תחת השם: הלב הירוק.
הרעיון שלה התייחס לצורך בהדגשת נכסי הטבע באזור, והצורך הארצי לשמירה עליהם. לאחר שבוצעו סקרים ושאלונים טלפוניים, התברר שהצעתה של שי זכאי התקבלה ברוב קולות. במועצה שכחו לציין של מי הרעיון. כמו גם בקרב צוות עורכי תכנית האב,

 

אמנות אקולוגית - בחולון, הציעה שי, כששימשה כיועצת סביבתית לפרויקט שלולית החורף, והייתה בועדת ההיגוי לפיתח תכנית הקיימות בעיר, להפוך את גלריית החווה, בעיר, לגלריה שתישא את השם- הגלריה לאמנות אקולוגית. הדבר התקבל והשם שונה.